• Pondok Pesantren Nurul Hikmah Untuk Menghafal al-Qu’ran Dan Kajian Ilmu Agama Madzhab Ahlussunnah Wal Jama’ah Asy’ariyyah Maturidiyyah | Shadaqah Jariyah Donasi Pembebasan Lahan Untuk Pondok Pesantren Nurul Hikmah Terima kasih. Baaraka Allahu fiik!
Minggu, 28 Mei 2023

Nazham Sifat Dua Puluh Dengan Maknanya | Disusun Oleh Ust. H Kholilurrohman Abu Fateh

Nazham Sifat Dua Puluh Dengan Maknanya | Disusun Oleh Ust. H Kholilurrohman Abu Fateh
Bagikan

Nazham Sifat Dua Puluh Dengan Maknanya

Disusun Oleh Ust. H Kholilurrohman Abu Fateh

 

 1. Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih # Yang Maha Penyayang dan Yang Maha Suci
 2. Tuhan kita Allah Yang tidak bermula #          Dia tidak punah dan tidak berubah
 3. Shalawat dan Salam atas Nabi Kita #          Dia ahli tauhid terbaik manusia
 4. Juga keluarga dan para sahabat #          Kelompok yang benar padanya merapat
 5. Kepada Allah wajib tuk mengenal #          Sifat dua puluh kita harus hafal
 6. Allah Maha Ada dan tidak bermula #          Sifat Wujud Qidam itulah maknanya
 7. Sifat Baqa’ Allah adalah artinya #          Dia tidak punah kekal selamanya
 8. Yakinilah Allah bukan benda katsif #          bukan sifat benda, bukan benda lathif
 9. Itu makna sifat Mukhalafatun Lil #          Hawaditsi jauhilah orang jahil
 10. Allah tidak butuh kepada makhluk-Nya #          Ada tanpa tempat, ukuran dan warna
 11. Itu sifat Qiyamuhu Bi Nafsihi #          Tanpa atas, bawah, kanan maupun kiri
 12. Makna Wahdaniyyah Allah maha Esa #          tidak ada kesamaan pada Dzat-Nya
 13. Juga perbuatan dan pada sifat-Nya #          Makna Dzat-Nya ada-lah hakekat-Nya
 14. Sifat Qudroh Allah pahami maknanya #          Dia Maha Kuasa atas segalanya
 15. Wajib ‘Aqli, Jai’z dan Mustahil ‘Aqli #          Tiga hukum akal harus kau pahami
 16. Hanyalah terkait dengan Ja’iz aqli #          sifat Qudroh Allah engkau harus jeli
 17. Makna dari sifat Irodah Allah #          Dia berkehendak terhadap yang ada
 18. Baik, buruk, kufur maupun iman #          dengan Irodah-Nya jangan kau ragukan
 19. Sifat Ilmu Allah mencakup yang tiga #          dari hukum akal tetaplah waspada
 20. Dia tahu segala ciptaan-Nya #          tanpa kecuali dan rinciannnya
 21. Makna sifat Hayat Allah Maha Hidup #          tanpa tulang daging tanpa makan minum
 22. Sifat Sama’ Allah artinya mendengar #          segala suara dari ciptaan-Nya
 23. Sifat Bashor Allah artinya melihat #          segala makhluk-Nya tanpa alat-alat
 24. Sifat Kalam Allah bukanlah bahasa #          bukan huruf-huruf dan bukan suara
 25. Kitab suci Qur’an adalah Kalam-Nya #          Kalam Allah dua pengertiannya
 26. Al-Kalamudzatiy bagian pertama #          Allafzhul Munazal bagian kedua
 27. Kitab suci Qur’an yang kita baca #          lafazh mengungkapkan bagi kalam Dzat-Nya
 28. Semua sifat Dzat ini pahamilah #          hafalkanlah ia dan ajarkanlah
 29. Pemahaman lain kau jangan peduli #          kau akan selamat dan tidak merugi
 30. Yakinilah ia hingga engkau wafat #          supaya selamat dunya dan akhirat
 31. Segala puji hanya milik Allah #          Shalawat dan Salam atas Rasulullah

 

(Keterangan; benda katsif adalah benda yang dapat di sentuh dengan tangan, seperti manusia, binatang, dan lainnya. Benda lathif adalah benda yang tidak dapat diraba dengan tangan, seperti cahaya, kegelapan angin, ruh, dan lainnya)

SesudahnyaBiografi Ringkas al-Imam al-Hafidz Abdullah al-Harari al-Habasyi (Lahir 1328 H - wafat 1429 H)
Status LokasiWakaf
Tahun Berdiri2019